Последње вести

понедељак, 29. септембар 2008.

2. радиница на теме: «Стратешки (општи) циљеви»; «Приоритетни циљеви»; «Мере за достизање циљева»

Заказана је 2. радионица Партнерске групе за израду стратегије развоја социјалне заштите за 3.10.2008.г. са почетком у 9 сати у Малој сали СО Смедеревска Паланка.
Наслов радионице је "Радинице на теме: «Стратешки (општи) циљеви»; «Приоритетни циљеви»; «Мере за достизање циљева»
а".
Дневни ред је следећи:
  1. Увод (презентација начина рада)
  2. Презентација развојних потреба на бази попуњених упитника
  3. Рекапитулација SWOT анализе и визије општине Смедеревска Паланка
  4. Радионица «Стратешки (општи) циљеви»
  5. Радионица «Приоритетни циљеви»
  6. Радионица «Мере за достизање циљева»
  7. Закључна разматрања

Нема коментара: