Последње вести

петак, 19. септембар 2008.

Одржана је радионица на тему SWOT анализе, друштвених и економских услова за стратегију развоја, и одређена је визија

Из 2008-09-19: Смедеревска Паланка>РАДИОНИЦE: SWOT анализа; друштвених и економских услова за стратегију развоја, и одређивање визије социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка
Данас је одржана 1. радионица Партнерске групе за израду стратегије развоја социјалне заштите општине Смедеревска Паланка са насловом "Радионица за одређивање снага, слабости, шанси и претњи (SWOT анализа) Општине Смедеревска Паланка за реализацију развоја социјалне заштите; друштвених и економских услова за стратегију развоја, и одређивање визије социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка".
Теме радионице су биле:
 • Увод (презентација начина рада)
 • Презентација нацрта ситуационе анализе
 • Увод у SWOT анализу
 • Радионица СНАГЕ
 • Радионица СЛАБОСТИ
 • Радионица ПРИЛИКЕ
 • Радионица ПРЕТЊЕ
 • Увод у радионицу друштвени и економски услови за стратегију развоја
 • Радионица ДРУШТВЕНИ И ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ ЗА СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА
 • Увод у радионицу ВИЗИЈА
 • Радионица ВИЗИЈА
 • Закључна разматрања
Албум са фотографијама са радионице је на адреси.
Документација (прилози) са радионице су на адреси.
Додатне информације/резултати могу да се нађу на викију пројекта на адреси.
Из 2008-09-19: Смедеревска Паланка>РАДИОНИЦE: SWOT анализа; друштвених и економских услова за стратегију развоја, и одређивање визије социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка


Нема коментара: