Последње вести

среда, 15. октобар 2008.

Консултативни састанци у вези израде акционог плана за примену Стратегије развоја социјалне заштите

У Малој сали Општине Смедеревска Паланка 14. и 15 октобра одржане су консултације у вези израде акционог плана имплементације Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка. На овом састанку презентацију могућности буџета Општине Смедеревска Паланка дала је Милена Глишић, дипл. ецц. начелник буџета Општинске управе Општине Смедеревска Паланка. Стручни консултант на пројекту мр Милан Милошевић је презентирао примере профила (сажетака) пројеката/програма и структуру акционог плана за спровођење Стратегије.
Додатне информације (документација за израду акционог плана) могу да се добију на викију Пројекта односно на scribd порталу за публиковање документације Пројекта.

Нема коментара: