Последње вести

петак, 11. јул 2008.

Одлука о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите општине Смедеревска Паланка

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС» број 129/07), и члана 57. Статута Општине Смедеревска Паланка («Међуопштински службени гласник», број 30/08) 11.7.2008.г. донета је Одлука о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите општине Смедеревска Паланка.
Одлука је објављена у Међуопштинском службеном листу бр. 32/08.

Нема коментара: