Последње вести

понедељак, 28. јул 2008.

Саопштење за јавност

Република Србија
Општина Смедеревска Паланка
Пројекат Стратегија развоја социјалне заштите
Број: 55-5/08-01
28. јул 2008.
Смедеревска Паланка

Саопштење за јавност
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС» број 129/07), члана 57. Статута Општине Смедеревска Паланка («Међуопштински службени гласник», број 30/08) и члана 5. Одлуке о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите («Међуопштински службени лист» бр. 32/08) (даље Стратегија) председник Општине Смедеревска Паланка је 24.7.2008.г. донео решење број 02-142/08-1 којим је именован тим за техничку и стручну подршку Пројекту и идентификоване су институције/организације за Радну групу Пројекта. Такође је предвиђена акредитациона процедура за организације и појединце који имају интереса, знање и потребу да дају допринос реализацији израде Стратегије. Јавни позив за акредитацију је објављен на званичном сајту Општине.
Циљеви Пројекта су:
 • Јачање капацитета и развијање ресурса локалне самоуправе и свих актера социјалне заштите за задовољавање потреба грађана општине Смедеревска Паланка уз мобилисање и рационалну употребу локалних ресурса и обезбеђење нових извора финасирања
 • Међусекторска партнерска сарадња свих актера у општини Смедеревска Паланка на решавању социјалних проблема осетљивих друштвених група
 • Повећавање активног укључивања корисника услуга социјалне заштите у процесу решавања својих проблема
 • Повећање осетљивости, одговорности и степена информисања јавности за потребе и проблеме најосетљивијих , маргинализованих и угрожених друштвених група
 • Прецизирање приоритетних потреба и активности у области социјалне политике у општини Смедеревска Паланка
 • Израда конкретних пројеката којима ће општина Смедеревска Паланка реализовати дефинисане потребе развоја у области социјалне политике
Корисници пројекта су:
 • Деца и омладина
 • Стара лица
 • Особе са инвалидитетом
 • Породице
 • Избегла, расељена и прогнана лица
 • Жртве насиља
 • Роми
 • Сиромашни
Додатне информације могу да се нађу на блогу пројекта на адреси http://srszosp.blogspot.com и викију пројекта на адреси http://srsz.wikispaces.com. Е-маил адреса Пројекта је osp.srsz@gmail.com.
Телефон за контакте је 026/321-001 локал 112.
Координатор израде Стратегје развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка

Драган БожићДокументација за акредитовање организација и појединаца за процес израде Стратегије развоја социјалне заштите може да се нађе на следећој
веб адреси.

Нема коментара: