Последње вести

понедељак, 28. јул 2008.

Акредитација за учешће у изради стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка

Република Србија
Општина Смедеревска Паланка
Пројекат Стратегија развоја социјалне заштите
Број: 55-4/08-01
28. јул 2008.
Смедеревска Паланка

ПРЕДМЕТ: Акредитација за учешће у изради стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС» број 129/07), члана 57. Статута Општине Смедеревска Паланка («Међуопштински службени гласник», број 30/08) и члана 5. Одлуке о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите («Међуопштински службени лист» бр. 32/08) (даље Стратегија) председник Општине Смедеревска Паланка је 24.7.2008.г. донео решење број 02-142/08-1 којим је предвиђено да се у циљу обезбеђења што ширег учешћа свих заинтересованих страна акредитују представници организација/удружења и појединци који имају интерес, знање и потребу да учествују у Пројекту у Партнерској групи. Опис послова акредитованих чланова Партнерске групе је следећи:
  • Учествује у раду Партнерске групе пројекта
  • Припрема податке и информације из домена своје специјалности и/или области деловања своје организације
  • Учествује у раду техничких тимова сагласно својим квалификацијама и интересима за давање доприноса Пројекту
  • Презентира рад на пројекту руководству организације која га је делегирала
  • Презентира ставове своје организације Партнерској групи о појединим аспектима од значаја за Пројекат
  • Учествује у акцијама видљивости Пројекта
  • Учествује и у другим активностима на Пројекту сагласно потребама
Ангажовање у Партнерској групи је на волонтерској основи. Правна и физичка лица која желе да учествују у изради Стратегије треба да се пријаве до 14.8.2008.г. на пријавном формулару чији је саставни део мотивационо писмо и акредитациони формулар.
Мотивационо писмо је документ у коме треба да стоје чињенице о вама или о вашој организацији ако се акредитује ваша организација. Његов циљ је да створи слику о вама, и убеди Радну групу пројекта да вас изабере за учешће у пројекту. Документ треба да покаже ко сте, шта знате и можете, и шта желите. Потребно је да наведете циљеве који вас мотивишу да конкуришете за учешће у изради Стратегије. Радна група за израду Стратегије очекује да ваши циљеви буду усклађени са циљевима самог програма. Одлука радне групе је коначна.
Акредитациона пријава мора да буде приложена у електронској форми на следећу е-маил адресу osp.srsz@gmail.com. Додатне информације могу да се нађу на блогу пројекта на адреси http://srszosp.blogspot.com/ и викију пројекта на адреси http://srsz.wikispaces.com.
Телефон за контакте је 026/321-001 локал 112.

Координатор израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка

Драган Божић

Нема коментара: