Последње вести

четвртак, 24. јул 2008.

Именовања за реализацију израде Стратегије развоја социјалне заштите општине Смедеревска Паланка

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС» број 129/07), члана 57. Статута Општине Смедеревска Паланка («Међуопштински службени гласник», број 30/08) и члана 5. Одлуке о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите («Међуопштински службени лист» бр. 32/08) (даље Стратегија) председник Општине Смедеревска Паланка је 24.7.2008.г. донео решење број 02-142/08-1 којим је регулисан даљи ток реализације пројекта израде Стратегије развоја социјалне заштите општине Смедеревска Паланка.
Овим решењем је:
1. за координатора одређен Драган Божић, члан Општинског већа
2. за стручног консултанта одређен мр Милан Милошевић
3. за асистента на пројекту одређен Ненад Радојковић запослен у Општинској управи
4. одређене су институције и организације које ће сачињавати радну групу која ће учествовати на изради Стратегије.

Нема коментара: