Последње вести

понедељак, 28. јул 2008.

Акредитација за учешће у изради стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка

Република Србија
Општина Смедеревска Паланка
Пројекат Стратегија развоја социјалне заштите
Број: 55-4/08-01
28. јул 2008.
Смедеревска Паланка

ПРЕДМЕТ: Акредитација за учешће у изради стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС» број 129/07), члана 57. Статута Општине Смедеревска Паланка («Међуопштински службени гласник», број 30/08) и члана 5. Одлуке о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите («Међуопштински службени лист» бр. 32/08) (даље Стратегија) председник Општине Смедеревска Паланка је 24.7.2008.г. донео решење број 02-142/08-1 којим је предвиђено да се у циљу обезбеђења што ширег учешћа свих заинтересованих страна акредитују представници организација/удружења и појединци који имају интерес, знање и потребу да учествују у Пројекту у Партнерској групи. Опис послова акредитованих чланова Партнерске групе је следећи:
 • Учествује у раду Партнерске групе пројекта
 • Припрема податке и информације из домена своје специјалности и/или области деловања своје организације
 • Учествује у раду техничких тимова сагласно својим квалификацијама и интересима за давање доприноса Пројекту
 • Презентира рад на пројекту руководству организације која га је делегирала
 • Презентира ставове своје организације Партнерској групи о појединим аспектима од значаја за Пројекат
 • Учествује у акцијама видљивости Пројекта
 • Учествује и у другим активностима на Пројекту сагласно потребама
Ангажовање у Партнерској групи је на волонтерској основи. Правна и физичка лица која желе да учествују у изради Стратегије треба да се пријаве до 14.8.2008.г. на пријавном формулару чији је саставни део мотивационо писмо и акредитациони формулар.
Мотивационо писмо је документ у коме треба да стоје чињенице о вама или о вашој организацији ако се акредитује ваша организација. Његов циљ је да створи слику о вама, и убеди Радну групу пројекта да вас изабере за учешће у пројекту. Документ треба да покаже ко сте, шта знате и можете, и шта желите. Потребно је да наведете циљеве који вас мотивишу да конкуришете за учешће у изради Стратегије. Радна група за израду Стратегије очекује да ваши циљеви буду усклађени са циљевима самог програма. Одлука радне групе је коначна.
Акредитациона пријава мора да буде приложена у електронској форми на следећу е-маил адресу osp.srsz@gmail.com. Додатне информације могу да се нађу на блогу пројекта на адреси http://srszosp.blogspot.com/ и викију пројекта на адреси http://srsz.wikispaces.com.
Телефон за контакте је 026/321-001 локал 112.

Координатор израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка

Драган Божић

Саопштење за јавност

Република Србија
Општина Смедеревска Паланка
Пројекат Стратегија развоја социјалне заштите
Број: 55-5/08-01
28. јул 2008.
Смедеревска Паланка

Саопштење за јавност
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС» број 129/07), члана 57. Статута Општине Смедеревска Паланка («Међуопштински службени гласник», број 30/08) и члана 5. Одлуке о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите («Међуопштински службени лист» бр. 32/08) (даље Стратегија) председник Општине Смедеревска Паланка је 24.7.2008.г. донео решење број 02-142/08-1 којим је именован тим за техничку и стручну подршку Пројекту и идентификоване су институције/организације за Радну групу Пројекта. Такође је предвиђена акредитациона процедура за организације и појединце који имају интереса, знање и потребу да дају допринос реализацији израде Стратегије. Јавни позив за акредитацију је објављен на званичном сајту Општине.
Циљеви Пројекта су:
 • Јачање капацитета и развијање ресурса локалне самоуправе и свих актера социјалне заштите за задовољавање потреба грађана општине Смедеревска Паланка уз мобилисање и рационалну употребу локалних ресурса и обезбеђење нових извора финасирања
 • Међусекторска партнерска сарадња свих актера у општини Смедеревска Паланка на решавању социјалних проблема осетљивих друштвених група
 • Повећавање активног укључивања корисника услуга социјалне заштите у процесу решавања својих проблема
 • Повећање осетљивости, одговорности и степена информисања јавности за потребе и проблеме најосетљивијих , маргинализованих и угрожених друштвених група
 • Прецизирање приоритетних потреба и активности у области социјалне политике у општини Смедеревска Паланка
 • Израда конкретних пројеката којима ће општина Смедеревска Паланка реализовати дефинисане потребе развоја у области социјалне политике
Корисници пројекта су:
 • Деца и омладина
 • Стара лица
 • Особе са инвалидитетом
 • Породице
 • Избегла, расељена и прогнана лица
 • Жртве насиља
 • Роми
 • Сиромашни
Додатне информације могу да се нађу на блогу пројекта на адреси http://srszosp.blogspot.com и викију пројекта на адреси http://srsz.wikispaces.com. Е-маил адреса Пројекта је osp.srsz@gmail.com.
Телефон за контакте је 026/321-001 локал 112.
Координатор израде Стратегје развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка

Драган БожићДокументација за акредитовање организација и појединаца за процес израде Стратегије развоја социјалне заштите може да се нађе на следећој
веб адреси.

четвртак, 24. јул 2008.

Именовања за реализацију израде Стратегије развоја социјалне заштите општине Смедеревска Паланка

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС» број 129/07), члана 57. Статута Општине Смедеревска Паланка («Међуопштински службени гласник», број 30/08) и члана 5. Одлуке о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите («Међуопштински службени лист» бр. 32/08) (даље Стратегија) председник Општине Смедеревска Паланка је 24.7.2008.г. донео решење број 02-142/08-1 којим је регулисан даљи ток реализације пројекта израде Стратегије развоја социјалне заштите општине Смедеревска Паланка.
Овим решењем је:
1. за координатора одређен Драган Божић, члан Општинског већа
2. за стручног консултанта одређен мр Милан Милошевић
3. за асистента на пројекту одређен Ненад Радојковић запослен у Општинској управи
4. одређене су институције и организације које ће сачињавати радну групу која ће учествовати на изради Стратегије.

уторак, 15. јул 2008.

Посета Градској управи Јагодине

У циљу припреме пројекта израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка Драган Божић, члан Општинског већа задужен за социјалну политику са сарадницима који ће се ангажовати на изради Стратегије посетио је Градску управу Града Јагодина да би се упознали са искуствима и нормативном регулативом у вези артикулације Стратешког план развоја социјалне заштите Града Јагодина за период од 2008. до 2012. године .
Љубазни домаћини су презентирали своја искуства и гостима су дали на увид неопходна документа којима је нормативно уређена социјална заштита у Граду.
Додатне информације могу да се добију и путем сајта Града Јагодина http://www.sojagodina.org/.

петак, 11. јул 2008.

Одлука о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите општине Смедеревска Паланка

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС» број 129/07), и члана 57. Статута Општине Смедеревска Паланка («Међуопштински службени гласник», број 30/08) 11.7.2008.г. донета је Одлука о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите општине Смедеревска Паланка.
Одлука је објављена у Међуопштинском службеном листу бр. 32/08.