Последње вести

четвртак, 27. новембар 2008.

Одржана је јавна расправа поводом предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013.

Дана 26.11.2008.г. (среда) са почетком у 18 часова у Великој сали СО Смедеревска Паланка одржана је јавна расправа поводом предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013.
Јавној расправи су присуствовали представници локалне самоуправе, представници Центра за социјални рад Смедеревска Паланка, представници више удружења грађана (међу којима Општинска организација пензионера Смедеревске Паланке, Општинска организацијуа глувих и наглувих Смедеревске Паланке, Друштво за помоћ МНРЛ и аутистичним особама, Међуопштинско удружење параплегичара Јасеница, Удружење ратних војних инвалида Смедеревске Паланке, Центар за самозапошљавање, Удружење рома Јасеница, и других), представници синдикалних организација, представници основних и средњих школа, и заинтересовани грађани.
Скуп је отворио Драган Божић, члан Општинског већа задужен за социјалну политику и координатор пројекта израде Стратегије а сам текст стратегије је презентирао мр Милан Милошевић, стручни консултант на пројекту њене израде.
Презентиран је текст предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013. и предлог нацрта Одлуке о утврђивању стратешких и приоритетних циљева и мера развоја социјалне политике општине Смедеревска Паланка за период 2009-2013. године.
У другом делу дискусије у оквиру којег су учешће узели представници Центра за социјални рад, Општинске организације глувих и наглувих Смедеревске Паланке, Међуопштинског удружења параплегичара Јасеница и Центра за самозапошљавање истакнут је значај документа за даљи развој социјалне политике Општине а такође је указано на неопходност активнијег укључивања и других организација и институција које могу да дају допринос развоју социјалне политике Општине Смедеревска Паланка. Додатни предлози у вези каталога пројеката на којима ће се ново тело ОКОСП (Општински координациони одбор за социјалну политику) биће уграђени у Стратегију.

понедељак, 17. новембар 2008.

Jавна расправа поводом предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013.

Дана 26.11.2008.г. (среда) са почетком у 18 часова у Великој сали СО Смедеревска Паланка одржаће се јавна расправа поводом предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013.
Стратегија развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка је значајан документ којим се унапређују услови за даљи развој социјалне политике и социјалне заштите наших суграђана.
Укупне промене политичког, привредног и вредносног система и неповољна демографска кретања, довела су до нарушене социјалне равнотеже нашег друштва. Последице тих негативних кретања су велики пораст незапослености, сиромаштва и социјалног раслојавања и повећана угроженост деце, немоћних и старијих људи, услед смањених могућности породице и друштва да оствари своју заштитну улогу.
Основни циљ нове социјалне политике је ефикасан систем социјалних трансфера и задовољавања основних потреба грађана који је у функцији заштите људских права. У циљу реализације реченог председник Општине Смедеревска Паланка је донео решење којим је започета реализација израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка која је после детаљне анализе и сагледавања свих релеватних чињеница прерасла у Стратегију развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка.
Циљ Стратегије је развијање интегралне социјалне заштите Општине у којој социјални актери на ефикасан начин користе постојеће и развијају нове ресурсе путем доступних, квалитетних и разноврсних услуга, ради очувања и побољшања квалитета живота рањивих и маргинализованих појединаца и група, оспособљавања за продуктиван живот у заједници и предупређења зависности од социјалних служби.
У конципирању основних праваца развоја систему социјалне заштите Општине пошло се од:
 • сагледавања актуелних потреба;
 • анализе постојећег стања;
 • достигнутог степена развоја;
 • уочених проблема и недостатака;
 • примене националних и међународних стандарда и препорука.
Резултат реализације пројекта је документ Стратегија развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка у коме су представљени основни правци деловања до краја 2013. године. Општина Смедеревска Паланка и Партнерска група која је документ израдила препознали су потребу да се стратешки размишља о наредном периоду и да се поставе жељени оквири у области социјалне политике. Израдом Стратешког плана стварају се могућности да се услуге развијају плански, у складу са идентификованим потребама корисника на различитим нивоима, на основу доброг познавања и дефинисања приоритетних потреба и постојећих ресурса.
Обзиром на ограничена буџетска средства којима општина располаже Стратегија, као оквир деловања, омогућава да се јасније и прецизније утврде приоритети деловања и усмере активности ка дефинисаним циљним групама и корисницима услуга.
Због својих универзалних вредности и опште користи за грађане реализација ове стратегија развоја требала би да буде независна од политичких промена у локалној власти.
Стратегија развоја социјалне политике је направљена према актуелним и доступним подацима и приоритетима, који су дефинисани у времену њеног доношења, али у њеној реализацији могуће је мењати поједине сегменте и прилагођавати их потребама грађана, јер она представља стратешки оквир деловања у наредном периоду.
Материјали за овај састанак су јавно доступни на интернет адреси http://srsz.wikispaces.com/predlognacrtastrategije.
На јавној расправи су следећа два документа:
 • Предлог нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка за период 2009.-2013.
 • Предлог нацрта Одлуке о утврђивању стратешких и приоритетних циљева и мера развоја социјалне политике општине Смедеревска Паланка за период 2009-2013. године
Сви предлози и сугестије могу да се доставе и пре састанка на е-маил адресу пројекта osp.srsz@gmail.com.
Додатне информације могу да се добију и путем телефона 026/321-001 локал 112.

Линк ка тексту саопшетња са прилозима је следећи.

Одржан је састанак Партнерске групе у вези предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка

Састанак Партнерске групе за израду Стратегије развоја социјалне заштите за период 2009.-2013.г. (која је због обухватности именована адекватнијим термином Стратегија развоја социјалне политике за период 2009.-2013)) одржан је у понедељак 17.11.2008.г. у просторијама Мале сале СО Смедеревска Паланка.
Партнерска група је констатовала да је учињен значајан помак у унапређењу услова за даљи развој социјалне политике у Општини и да документ треба упутити на јавну расправу.
Договорено је да јавна расправа за заинтересовану јавност буде организована 26.11.2008.г. са почетком у 18 часова и да буде одржана у великој сали СО Смедеревска Паланка.
Материјали за овај састанак су јавно доступни на викију пројекта на адреси http://srsz.wikispaces.com/predlognacrtastrategije.
Приложени су следећи документи:
Сви предлози и сугестије могу да се доставе на е-маил адресу пројекта osp.srsz@gmail.com.
Додатне информације могу да се добију и путем телефона 026/321-001 локал 112.

четвртак, 13. новембар 2008.

Састанак Партнерске групе у вези предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка

Састанак Партнерске групе за израду Стратегије развоја социјалне заштите за период 2009.-2013.г. (која је због обухватности именована адекватнијим термином Стратегија развоја социјалне политике за период 2009.-2013)) заказан је за понедељак 17.11.2008.г. са почетком у 9 сати у просторијама Мале сале СО Смедеревска Паланка.
Материјали за овај састанак су јавно доступни на викију пројекта на адреси http://srsz.wikispaces.com/predlognacrtastrategije.
Приложени су следећи документи:
Сви предлози и сугестије могу да се доставе на е-маил адресу пројекта osp.srsz@gmail.com.
Додатне информације могу да се добију и путем телефона 026/321-001 локал 112.

петак, 7. новембар 2008.

Зимски сусрети учитеља у Смедеревској Паланци

У Смедеревској Паланци ће 24. јануара 2009. године бити одржани традиционални Зимски сусрети учитеља Републике Србије („Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе“).
Семинар је акредитован у актуелном каталогу на страни 346 под редним бројем 442.
Сви полазници добијају уверење на осам обавезних сати.
Место одржавања семинара је Велика сала скупштине Општине Смедеревска Паланка.
Котизација може да се уплати на рачун Друштва учитеља Смедеревска Паланка број 355 – 1098094 – 63.
Све додатне информације могу да се добију на телефон 064/252-8125
(Игор Радовановић), контакт е-маил petric5@verat.net , телефакс 026/322-060
-------------------------------------------------
Програм рада:
9.30-10.00 сати регистрација учесника
ПЛЕНАРНИ ДЕО 10.00-13.30 сати
Актуелности у образовно-васпитном раду
 • Наташа Николић Гајић/Мирјана Илић УЧИТЕЉ - ПОКРЕТАЧ ПОЗИТИВНЕ АТМОСФЕРЕ
 • Др Павле Ковачевић ШКОЛА ИЗ УГЛА ДЕТЕТА
 • Др Ранко Рајовић МЕНСА – НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА
 • ЦИП - Центар за интерактивну педагогију ПРАКСА УСМЕРЕНА НА ДЕТЕ ИЗ УГЛА РОДИТЕЉА, ДЕЦЕ И УЧИТЕЉА „Корак по корак“
 • Биљана Стојановић ЕТНО - ИСТОРИЈСКИ ВОДИЧ КРОЗ СРБИЈУ
 • Републичка дирекција за воде „ДУНАВСКА КУТИЈА“
 • Др Данимир Мандић WEB ПОРТАЛИ У ПРИПРЕМИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ
 • ЦИП - Центар за интерактивну педагогију е-Образовање – курс УЗАЈАМНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОСНАЖИВАЊЕ http://www.cipcentar.org/atutor
 • Љубиша Антонијевић, ЗУОВ БАЗА ПОДАТАКА О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОГРАМИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
СЕКЦИЈЕ 14 – 15.45сати / 16 – 17.45 сати, Евалуација, подела Уверења 17.45-18 сати
Савремени трендови у методологији и васпитно-образовном процесу
СЕКЦИЈЕ / интерактивне радионице
1. Типови задатака и њихова примена
2. Кључна знања из области друштвених наука на крају IV разреда
3. Растимо са децом
4. Проверите како васпитавате у школи
5. Пројекат: Школа без насиља
6. Посебан Протокол: Заштита деце од насиља, злостављања и занемаривања у ОВ установама
7. Индивидуални Васпитно Образовни Планови
8. Нивои постигнућа ученика у предмету Природа и друштво
9. Етно – историјски водич кроз Србију
10. Грађанско васпитање
11. Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе
12. Програмирана настава
13. Самовредновање у функцији планирања професионалног развоја
14. Подстицање даровитости код све деце
Сваки полазник похађа пленарни део и бира 2 секције у чијем раду ће учествовати.
Секције трају по 90 минута.
Између I и II секције предвиђена је краћа пауза када полазници мењају групе за које су се претходно изјаснили.

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ: изложба уџбеника, наставних средстава и дечје штампе за млађе разреде основне школе

Прилози:

КОНКУРСИ : Министарство омладине и спорта расписало конкурс за финансирање програма и пројеката локалних самоуправа планираних спровођењем НСМ

Министарство омладине и спорта је расписало нови конкурс за доделу средстава локалним самоуправама за пројекте усмерене ка спровођењу Националне стратегије за младе на локалном нивоу. За средства могу да конкуришу локалне самоуправе које имају отворене Канцеларије за младе, а које нису добиле средства на претходном конкурсу Министарства омладине и спорта намењеном локалним самоуправама (расписан 5. маја 2008). Конкурс је отворен до 16. новембра 2008.

У складу са Законом о изменама и допуном закона о буџету Републике Србије за 2008 годину (,,Службени гласник РС“ број 102/08), Министарство омладине и спорта Републике Србије

расписује

Конкурс

За финансирање програма и пројеката локалних самоуправа - за програме и пројекте планиране имлементацијом Националне стратегије за младе на локалном нивоу


УСЛОВИ КОЈЕ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ТРЕБА ДА ИСПУЊАВА СУ:

• да имају одлуку локалне самоуправе о оснивању Канцеларије за младе
• да имају координатора Канцеларије за младе
• да Канцеларија за младе има простор
• да нису учествовали и добили средства на предходном конкурсу
Министарства омладине и спорта намењеном локалним самоуправама (од 5. маја 2008. године)
• да не учествују у реализацији пројекта који Министарство омладине и спорта спроводи у сарадњи са ИОМ-ом

ПРОЦЕДУРЕ ПРИЈАВЕ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
• попуњен прописани образац за пријаву. Заинтересоване локалне самоуправе могу образац пројекта наћи на вебсајту Министарства за омладину и спорт www.mos.sr.gov.yu
• Носилац пријаве доставља пројектну документацију:
- у штампаној форми (по један оригинал и копија за сваки документ који је саставни део пројектне документације; сви обрасци се оверавају печатом општине)
- на ЦД-у


ОБАВЕЗНУ ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЧИНЕ
• Попуњен формулар за пријаву
• Попуњен формулар за буџет
• Потписана и оверена изјава подносиоца предлога пројекта


НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

Образац са комплетном горенаведеном документацијом доставља се препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове Републичких органа искључиво на следећу адресу:

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 2
11070 НОВИ БЕОГРАД


На коверти испод адресе министарства обавезно написати:

"Министарство омладине и спорта - За финансирање програма и пројеката локалних самоуправа - за програме и пројекте планиране имлементацијом Националне стратегије за младе на локалном нивоу“

Сву потребну документацију можете преузети преко линка:
http://www.mos.sr.gov.yu/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=13

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 16. НОВЕМБРА 2008 ГОДИНЕ.

Јавни позив за подношење предлога програма/пројеката из области психосоцијалне рехабилитације бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата ...

Београд - Сектор за борачко-инвалидску заштиту Министарства рада и социјалне политике упутио је 6. новембра 2008. године Јавни позив за подношење предлога програма/пројеката из области психосоцијалне рехабилитације бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца, социјалног укључивања и оснаживања бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата
и породица палих бораца и неговања традиција ослободилачких ратова Србије.

ПОДНОСИОЦИ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА МОГУ БИТИ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ:

- делују на подручју Републике Србије и организоване су као савез, заједница или републичка удружења, те имају организовано чланство кроз мрежу од најмање пет организацијских облика у различитим окрузима Србије; - уписане су у Регистар удружења код надлежног органа;- имају материјалне и људске ресурсе за спровођење програма/пројекта, а за предлоге програма/пројеката који се односе на област коју у оквиру своје редовне надлежности обављају одређене институције/установе/заводи наступају у партнерству са њима;- воде уредно финансијско пословање;

- су за 2008. годину уредно доставиле извештаје Министарству рада и социјалне политике о реализацији пројеката и утрошку средстава на име одобрених пројеката.

ПРИЈАВА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

Свака организација може пријавити највише пет програма/пројекта које ће реализовати у 2009. години.

Документација:- програм/пројект се пријављује сваки засебно, на за то предвиђеном обрасцу (Образац 1);- предлог буџета се доставља за сваки програм/пројект засебно, на за то предвиђеном обрасцу (Образац 2);- уколико се предлог програма/пројекта односи на област коју у оквиру своје редовне надлежности обављају одређене институције/установе/организације, предност ће имати програми/пројекти који се спроводе у партнерству са том иинституцијом/установом/организацијом (Образац 3 – модел уговора о партнерству);- детаљно разрађен елаборат за сваки од програма/пројекта;

- копија решења о регистрацији;

- извештај о уредном финансијском пословању у 2007. години (завршни рачун);

- изјава невладине организације да има организовано чланство кроз мрежу од најмање пет организацијских облика у различитим окрузима Србије.

.

КОРИШЋЕЊЕ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА

Одобрена средства организација може користити искључиво за спровођење прихваћеног програма/пројекта.Индиректни трошкови (текући, редовни трошкови везани за рад саме организације), из Обрасца 2 – Буџет пројекта не могу прећи 25% од предложеног буџета програма/пројекта.Организација не може користити одобрена средства за промоцију политичких странака или ставова, нити за обављање делатности у циљу стицања профита.Током реализације одобрених програма/пројеката финансијер ће вршити контролу и процењивање (мониторинг и евалуацију) спровођења прихваћених програма/пројеката. Негативни извештај утицаће на даље финансирање одобрених програма/пројеката. Финансијер има право да захтева модификацију програма/пројекта као и закљученог Уговора, односно по отпочињању реализације Уговора, у односу на евентуалну редукцију буџета Министарства, са једне стране, али и уколико се покаже да поједине буџетске ставке пројеката не одговарају реалним потребама и/или трошковима за реализацију пројеката, као и уколико се на основу извештаја установи да Удружење у току имплементације није остварило планиране резултате или није спровело сва планиране активности.

.

РОК И НАЧИН ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

Заинтересоване организације, дужне су да предлоге програма/пројеката доставе до 15. децембра 2008. године у 16 часова. Оверени и потписани предлози пројеката достављају се у једном примерку, у затвореној коверти Министарству рада и социјалне политике, Сектору за борачко-инвалидску заштиту, на адресу: Македонска 4а, Београд, искључиво препорученом поштом или курирским путем односно личном доставом. На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив пројекта и следећи текст: ''НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА''.Обрасци за пријаву доступни су на web адреси www.minrzs.gov.rs Министарства рада и социјалне политике, а могу се и преузети у просторијама у ул. Македонска 4а, сваког радног дана од 09.00-16.00 часова.

Закаснеле пријаве, као и непотпуне и оне које не задовољавају услове из овог Позива неће се разматрати.Након доношења одлуке о избору програма/пројеката који ће бити финансирани током 2009. године, Министарство ће са подносиоцима истих закључити уговоре о финансирању реализације програма/пројеката.

Овај Позив објављује се у дневном листу ''Данас'' и на web адреси www.minrzs.gov.rs.

четвртак, 6. новембар 2008.

Прво предавање о штетности коришћења психоактивних супстанци у оквиру акције "Новембар месец борбе против болести зависности"

Преносимо вест са блога ОШ "Милија Ракић".
У оквиру акције Координационог одбора за превенцију болести зависности Општине Смедеревска Паланка под називом "Новембар месец борбе против болести зависности" 6.11.2008.г. у ОШ Милија Ракић је одржано прво предавање за децу, ученике 7. и 8. разреда, о штетности коришћења психоактивних супстанци. Предавање су одржали др Оливера Полонек, др. Снежана Бајевић, неуропсихијатар и Дејан Поповић, полицијски инспектор за наркоманију. Поводом ове акције наставници и ученици наше школе су припремили пригодну ликовну изложбу радова наших ученика о штетности коришћења психоактивних сусптанци. Овим предавањем је пригодно започета акција у општини СМедеревска Паланка.

петак, 24. октобар 2008.

Седница Координационог одбора за превенцију болести зависности

Координациони одбор за превенцију болести зависности Општине Смедеревска Паланка је 24.10.2008.г. одржао седницу у проширеном саставу са директорима основних и средњих школа у вези реализације акције "Новембар месец борбе против болести зависности".
У том циљу је именована радна група у саставу: Ненад Ристић, заменик председника СО Смедеревска Паланка, који је именован за руководиоца радне групе; др Оливера Полонек, дипломирани дефектолог, др Снежана Бајевић, неуропсихијатар, Зоран Вукашиновић, шеф криминиластичке инспекције при Полицијској станици у Смедеревској Паланци, и Спасић Снежана, новинар.
Задатак радне групе је да у току новембра месеца одрганизују и одрже предавања за децу и њихове родитеље у циљу упознавања са болестима зависности. У току састанка изнето је низ предлога и сугестија које ће радна група операционализовати на следећем састанку.

петак, 17. октобар 2008.

Акциони план: Профил (сажетак) пројекта/програма

Поштовани/а,

Први део активности на изради Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка је при крају. У току су активности на артикулисању акционог плана на бази евидентираних идеја пројеката/програма.
Имајући у виду временски хоризонт планирања најдетаљније ће се обрадити наступајућа 2009.г. а за период 2010-2013. дефинисаће се индикативна листа пројеката/програма.
Стратегија развоја социјалне заштите са акционим планом показаће наше намере и наше капацитете да те намере остваримо: 1. презентирајући организације/институције које пружају разне видове подршке циљним групама Стратегије, 2. у виду листе (каталога) пројеката и 3. у виду профила (сажетака) пројеката/програма који су разрађени са вишим нивом детаљизације.
Организације/институције које планирају да учествују у пружању подршке циљним групама Стратегије развоја социјалне заштите (деца, омладина, породице; стара лица; особе са инвалидитетом ; незапошљени; маргинализоване групе (избегла, расељена и прогнана лица, роми, жртве насиља)) сагласно циљевима Стратегије развоја социјалне заштите или које желе да њихов пројекат/програм буде презентиран у оквиру акционог плана за имплементацију Стратегије развоја социјалне заштите потребно је да доставе профил (сажетак) пројекта/програма сагласно приложеном шаблону.
Уколико је намера организације да користи део средстава за финансирање својих активности из буџета Општине онда је обавезна да достави профил пројекта/програма сагласно наведеном шаблону.
Рок за достављање попуњеног упитника је 24.10.2008.г. до 15 часова искључиво путем електронске поште (osp.srsz@gmail.com). У попуњавању овог упитника треба да се води рачуна да ће подаци бити јавно доступни преко интернета. Додатне информације могу да се добију на телефон 026/321-122, лок 112 или на мобилни 064/1904460.
Организације које су попуниле Упитник за процену општинских капацитета и које ће бити представљене у документу Стратегије треба да доставе и по две дигиталне фотографије. Препоручује се да једна буде фотографија објекта у коме се обављају активности организације а друга са активности на пружању услуга циљним групама Стратегије.
Евиденциони лист који треба да попуне организације носиоци пројеката/програма које планирају да своје активности финансирају из буџета Општине а циљне групе им се поклапају са циљним групама из Стратегије развоја социјалне заштите и њихове активности доприносе постизању циљева Стратегије развоја социјалне заштите су дати у наставку овог текста.
Ове упитнике не треба да попуњавају организације/институције које су сличне упитнике попуниле и доставиле у августу, септембру или октобру месецу у току израде Стратегије развоја социјалне заштите.
Ове упитнике треба да попуне и организације/институције које имају друге изворе финансирања и желе да се њихов пројекат/програм рада нађе у акционом плану имплементације Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка (услов је да су циљеви пројекта/програма усклађени са циљевима Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка). Индикативна листа (каталог) пројеката/програма за имплементацију Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка је на следећем линку PLICE-PROJEKTI.pdf (ПДФ фајл) (стање на дан 14.10.2008.г.).
Обрасци су:
Истовремено се позивају организације/институције и појединци са идејама пројеката/програма (наслов пројекта/програма, евентуално трајање и вредност) да исте доставе до 24.10.2008.г. до 15 часова на обрасцу који може да се преузме са следећег линка srsz-listaprojekata-sablon.xls.
Додатне информације могу да се нађу на адреси http://srsz.wikispaces.com/akcioniplan.

Срдачан поздрав,

мр Милан Милошевић
стручни консултант на Пројекту израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка

среда, 15. октобар 2008.

Консултативни састанци у вези израде акционог плана за примену Стратегије развоја социјалне заштите

У Малој сали Општине Смедеревска Паланка 14. и 15 октобра одржане су консултације у вези израде акционог плана имплементације Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка. На овом састанку презентацију могућности буџета Општине Смедеревска Паланка дала је Милена Глишић, дипл. ецц. начелник буџета Општинске управе Општине Смедеревска Паланка. Стручни консултант на пројекту мр Милан Милошевић је презентирао примере профила (сажетака) пројеката/програма и структуру акционог плана за спровођење Стратегије.
Додатне информације (документација за израду акционог плана) могу да се добију на викију Пројекта односно на scribd порталу за публиковање документације Пројекта.

понедељак, 13. октобар 2008.

УРУЧЕНЕ ДИПЛОМЕ ПОЛАЗНИЦИМА ОБУКЕ ГЕСТОВНОГ ГОВОРА ГОВОРА ГЛУВИХ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "ДА БОЉЕ ЧУЈЕМО"

Уз скромну свечаност у ресторану "ЛАВ" у Смедеревској Паланци, јуче су полазницима Обуке гестовног говора - говора глувих, која је одржана у оквиру Пројекта "ДА БОЉЕ ЧУЈЕМО", уручене Дипломе.За протекла два месеца колико је обука трајала, полазници, представници јавних установа, предузећа, колектива, Дома здравља, Опште болнице "Стефан Високи", Предшколске Установе "Чика Јова Змај", Установе Народна библиотека, Дневног боравка за децу ометену у развоју "ПУЖ", Општинског Суда, Градске апотеке "Здравље" МУП-а Републике Србије, полицијске станице у Смедеревској Паланци, родитеља глуве и наглуве деце и других, научили су 1000 речи и стекли основна знања из области комуникације са глувим и наглувим лицима.
На обуци је било 30 полазника, а њих 21 је изашао на испит, пред Комисијом Савеза глувих и наглувих Србије, која је радила у саставу:милосав Јовановић, председник, Радоје Кујовић, мр Васо Обрадовић и Катарина Вученовић, чланови и успешно су положили истекли основна знања из области комуникације са лицима оштећеног слуха.
Иначе, Пројекат "ДА БОЉЕ ЧУЈЕМО", реализује се уз финансијску помоћ Министарства рада и социјалне политике-Сектора за заштиту особа са инвалидитетом.
СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ
У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "ДА БОЉЕ ЧУЈЕМО"
Јелена ДЕВИЋ РАДОЈКОВИЋ, новинар,
РТВ "ДЕВИЋ"СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

субота, 11. октобар 2008.

Одржана је 3. радионица Пројекта израде стратегије развоја социјалне заштите

У петак 10.10.2008.г. одржана је 3. радионица Пројекта израде Стратегије развоја социјалне заштите на тему "Акционо планирање" са следећим дневним редом:
 • Увод (презентација начина рада)
 • Рекапитулација рада са 2. радионице
 • Увод у акционо планирање
 • Каталог програма и пројеката Стратегије развоја социјалне заштите
 • Договор о начину рада на изради профила програма и пројеката
 • Закључна разматрања
На радионици је изабрана коначна верзија визије уважавајући резултате гласања преко интернета и она гласи.
Општина Смедеревска Паланка је економски развијена заједница са богатим културним, забавним и спортским животом, изграђеном инфраструктуром и институцијама, успешно решеним социјалним и развојним потребама грађана, отворена за сарадњу са другим заједницама у земљи и свету.
На овој радионици је утврђена прелиминарни нацрт каталога програма и пројеката при чему је договорено да се ради у мањим групама наредне недеље.

Албум са фотографијама можете наћи на линку испод следеће слике
Из 2008-10-10: Радионица на тему "Акционо планирање"

уторак, 7. октобар 2008.

3. радионица Партнерске групе

У петак 10.10.2008.г. одржаће се 3. радионица Пројекта израде Стратегије развоја социјалне заштите на тему "Акционо планирање" са следећим дневним редом:
 • Увод (презентација начина рада)
 • Рекапитулација рада са 2. радионице
 • Увод у акционо планирање
 • Каталог програма и пројеката Стратегије развоја социјалне заштите
 • Договор о начину рада на изради профила програма и пројеката
 • Закључна разматрања
Радионица ће се одржати у Малој сали СО. са почетком у 9 часова.

петак, 3. октобар 2008.

2. радионица Партнерске групе за израду Стратегије развоја социјалне заштите

Одржана је 2. радионица Партнерске групе за израду стратегије развоја социјалне заштите.
На основу елемената визије на радионици је формулисан предлог визије развоја општине Смедеревска Паланка:
Општина Смедеревска Паланка је економски развијена заједница са богатим културним, забавним и спортским животом, изграђеном инфраструктуром и институцијама, успешно решеним социјалним и развојним потребама грађана, отворена за сарадњу са другим заједницама у земљи и свету.
У току састанка је предложена и следећа визија општине Смедеревска Паланка.
Смедеревска Паланка, општина једнаких могућности за све, место у коме живимо, о коме бринемо, у коме се смејемо и у које се увек радо враћамо. Огледало мојих остварених жеља.
На следећем састанку Партнерска група ће се изјаснити о визији заједнице.
Констатовани су и:
ПРИНЦИПИ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА
 • Отворена консултација у припремању плана
 • Дугорочно планирање
 • Ефикасност (исплативост, економичност)
 • Мултидисциплинарни и међусекторски приступ
 • Специфични, мерљиви и оствариви циљеви
 • Једнакост т.ј. „фер“ односи у доступности и пружању услуга
ПРИНЦИПИ ПРУЖАЊА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
 • Активно учествовање грађана
 • Активно учествовање локалне самоуправе
 • Једнакост и „фер“ односи у пружању и доступности услуга
 • Циљне услуге ради задовољавања потреба најсиромашнијих и најугроженијих делова становништва.
На радионицама су опредељени стратешки и приоритетни циљеви и мере за њихово достизање. Они су како следи:
1. Деца, омладина, породица
Стратешки циљ: Унапређени су услови за задовољење развојних потреба деце, омладине и породица
 • Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка социјално угроженим породицама (породицама где су родитељи незапослени, породицама са нижим примањима, ...) и деци без родитељског старања за задовољавање развојних потреба деце и омладине
 • Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су услови за задовољавање развојних потреба деце и омладине (образовне потребе, развој талената, социјализација,...)
 • Приоритетни циљ: 3. Квалитетна здравствена заштита је доступна свим грађанима
 • Приоритетни циљ: 4. Квалитетан друштвени живот је доступан свим грађанима
 • Приоритетни циљ: 5. Унапређени су и уведени нови програми подршке за децу са поремећајима у понашању и за превенцију . коришћења психоактивних супстанци и алкохола
2. Стара лица
Стратешки циљ: Унапређен је социо-економски и здравствени положај старих лица и пензионера на територији Општине Смедеревска Паланка
 • Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка социјално угроженим старим лицима и пензионерима и њиховим породицама за задовољавање егзистенцијалних потреба
 • Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су услови за задовољавање образовних и друштвених потреба старих лица и пензионера
 • Приоритетни циљ: 3. Обезбеђене су специфичне услуге и програми прилагођени потребама старих лица и пензионера (геронтодомаћице, доступност услуга Дома за стара лица, итд.)
3. Особе са инвалидитетом
Стратешки циљ: Унапређен је социо-економски и здравствени положај особа са инвалидитетом
 • Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка социјално угроженим особама са инвалидитетом и њиховим породицама за задовољавање егзистенцијалних потреба
 • Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су услови за задовољавање образовних, развојних и друштвених потреба особа са . инвалидитетом
 • Приоритетни циљ: 3. Обезбеђене су специфичне услуге и програми прилагођени потребама особа са инвалидитетом
 • Приоритетни циљ: 4. Обезбеђени су услови за доступност јавним сервисима и објектима прилагођени потребама особа са инвалидитетом
4. Незапошљени
Стратешки циљ: Унапређени су механизми за подизање капацитета незапослених за успешност у тражењу и налажењу посла
 • Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка незапошљенима и њиховим породицама за задовољавање егзистенцијалних потреба
 • Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су одрживи програми и услови за изградњу капацитета незапослених да буду успешни у тражењу и налажењу посла
 • Приоритетни циљ: 3. Обезбеђени су услови за локални економски развој општине
 • Приоритетни циљ: 4. Обезбеђени су специфични програми друштвеног живота прилагођени специфичним потребама незапошљених
5. Маргинализоване групе (избегла, расељена и прогнана лица, роми, жртве насиља)
Стратешки циљ: Унапређени су механизми за пружање активне подршке избеглим, расељеним и прогнаним . лицима, ромима и жртвама насиља да побољшају квалитет живота и да се интегришу у социјално-економски живот заједнице
 • Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка социјално угроженим избеглим, расељеним и прогнаним лицима, ромима, жртвама насиља и другим маргиналним групама и њиховим породицама за задовољавање егзистенцијалних потреба
 • Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су одрживи програми и услови за задовољавање специфичних развојних потреба избеглим, расељеним и прогнаним лицима, ромима, жртвама насиља и другим припадницима маргиналних група и њиховим породицама
 • Приоритетни циљ: 3. Обезбеђене су специфичне услуге и програми здравствене заштите прилагођени специфичним потребама избеглих, расељених и прогнаних лица, ромима, жртвама насиља и другим маргиналним групама и њиховим породицама
 • Приоритетни циљ: 4. Обезбеђени су специфични програми друштвеног живота прилагођени специфичним потребама избеглих, расељених и прогнаних лица, ромима, жртвама насиља и другим маргиналним групама и њиховим породицама
6. Организације и институције у систему пружања подршке циљним групама
Стратешки циљ: Изграђени су одрживи капацитети организација и институција за пружање квалитетне и одрживе подршке циљним групама (деци, омладини, породицама, старим лицима, особама са инвалидитетом, маргиналним групама)
 • Приоритетни циљ: 1. Изграђени су институционални капацитети за мониторинг и евалуацију спровођења Стратегије развоја социјалне заштите
 • Приоритетни циљ: 2. Унапређени су капацитети организација и институција за препознавање социјално угрожених чланова заједнице и одређивање мера за подршку
 • Приоритетни циљ: 3. Унапређени су технички и организациони услови за рад организација и институција за пружање услуга циљним групама
 • Приоритетни циљ: 4. Унапређени су менаџерски капацитети и унапређени су знања, вештине, ставови и релације запошљених у организацијама и институцијама које учествују у пружању услуга циљним групама
 • Приоритетни циљ: 5. Унапређена је видљивост активности организација и институција у систему пружања подршке циљним групама
 • Приоритетни циљ: 6. Унапређени су и изграђени нови капацитети организација и институција за пружање услуга циљним групама
Из 2008-10-03: Друга радионица у оквиру пројекта

ОЛИМПИЈАДА ТРЕЋЕГ ДОБА

Екипа Општинске организације пензионера Смедеревска Паланка у саставу Карапанџић Зорица, Ђурђевић Живка(Мица), Јоцић Трифун, Букумирић Жарко и Ацић Витомир је учествовала на олипијади трећег доба која је одржана у Соко Бањи од 28.09.2008 год.до 02.10.2008 год.Такмичили су се у више дисциплина а запажене резултате су остварили у шаху где је Букумирић Жарко заузео тринаесто место од 90 такмичара.Такође је плесни пар Ђурђевић Живка(Мица)и Букумирић Жарко заузео друго место и добио диплому.Ово је прво учешће наших такмичара у оваквим манифестацијама а у наредним годинама планира се редовно учешће надамо се са знатно већим успехом.Најважније је да су се сви лепо дружили и да је остварена добра сарадња са представницима из других организација пензионера у Србији.Трећег дана такмичења екипу је посетио председник Општинске организације пензионера Смедеревска Паланка Пантић Слободан са новинаром листа Нова Јасеница Славољубом Константиновићем,том прилком су се дружили са члановима екипе али су вођени разговори и са организаторима олимпијаде из Савеза пензионера Србије о даљем раду и сарадњи.

понедељак, 29. септембар 2008.

2. радиница на теме: «Стратешки (општи) циљеви»; «Приоритетни циљеви»; «Мере за достизање циљева»

Заказана је 2. радионица Партнерске групе за израду стратегије развоја социјалне заштите за 3.10.2008.г. са почетком у 9 сати у Малој сали СО Смедеревска Паланка.
Наслов радионице је "Радинице на теме: «Стратешки (општи) циљеви»; «Приоритетни циљеви»; «Мере за достизање циљева»
а".
Дневни ред је следећи:
 1. Увод (презентација начина рада)
 2. Презентација развојних потреба на бази попуњених упитника
 3. Рекапитулација SWOT анализе и визије општине Смедеревска Паланка
 4. Радионица «Стратешки (општи) циљеви»
 5. Радионица «Приоритетни циљеви»
 6. Радионица «Мере за достизање циљева»
 7. Закључна разматрања

понедељак, 22. септембар 2008.

ОБНОВЉЕН РАД КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА СОЦИО ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Преносимо са блога ООГНСП.
Фотографије М. Милошевић.

На седници Координационог тела социо-хуманитарних организација Општине Смедеревска Паланка, која је данас, 22.септембра текуће године одржана у малој сали СО Смедеревска Паланка,после вишегодишње паузе обновљен је рад Координационог тела соци-хуманитарних организација општине Смедеревска Паланка.
На седници су изабрани представници Координационог тела и чине га:представник Општинских организација глувих и наглувих Смедеревске Паланке, слепих и слабовидих, Друштва за помоћ МНРЛ и аутистичним особама, МОУП Јасеница, а у координационо тело су укључени и представник Општинске организације пензионера Смедеревске Паланке, Црвеног Крста и координатор за Ромска питања општине Смедеревска Паланка. У раду координационот тела стално ће се укључивати и члан Општинског већа општине Смедеревска Паланка, задужен за социјална питања и инвалидске организације , као и стручни сарадник за израду Стратегије развоја социјалне заштите општине Смедеревска Паланка.Изабрана је и радна група за израду Протокола о сарадњи представника координационог тела социо-хуманитарних организација општине Смедеревска Паланка.
За председавајућег координационог тела социо-хуманитарних организација општине Смедеревска Паланка, изабран је Слободан Б.Пантић, председник општинске организације пензионера Смедеревске Паланке, а за заменика председавајућег координационог тела Славољуб Костантиновић, секретар општинске организације глувих и наглувих Смедеревске Паланке.
Сл. Костантиновић

петак, 19. септембар 2008.

Одржана је радионица на тему SWOT анализе, друштвених и економских услова за стратегију развоја, и одређена је визија

Из 2008-09-19: Смедеревска Паланка>РАДИОНИЦE: SWOT анализа; друштвених и економских услова за стратегију развоја, и одређивање визије социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка
Данас је одржана 1. радионица Партнерске групе за израду стратегије развоја социјалне заштите општине Смедеревска Паланка са насловом "Радионица за одређивање снага, слабости, шанси и претњи (SWOT анализа) Општине Смедеревска Паланка за реализацију развоја социјалне заштите; друштвених и економских услова за стратегију развоја, и одређивање визије социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка".
Теме радионице су биле:
 • Увод (презентација начина рада)
 • Презентација нацрта ситуационе анализе
 • Увод у SWOT анализу
 • Радионица СНАГЕ
 • Радионица СЛАБОСТИ
 • Радионица ПРИЛИКЕ
 • Радионица ПРЕТЊЕ
 • Увод у радионицу друштвени и економски услови за стратегију развоја
 • Радионица ДРУШТВЕНИ И ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ ЗА СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА
 • Увод у радионицу ВИЗИЈА
 • Радионица ВИЗИЈА
 • Закључна разматрања
Албум са фотографијама са радионице је на адреси.
Документација (прилози) са радионице су на адреси.
Додатне информације/резултати могу да се нађу на викију пројекта на адреси.
Из 2008-09-19: Смедеревска Паланка>РАДИОНИЦE: SWOT анализа; друштвених и економских услова за стратегију развоја, и одређивање визије социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка


среда, 17. септембар 2008.

Радионица за одређивање снага, слабости, шанси и претњи (SWOT анализа) Општине Смедеревска Паланка за реализацију развоја социјалне заштите; ...

Заказана је 1. радионица Партнерске групе за израду стратегије развоја социјалне заштите за 19.9.2008.г. са почетком у 9 сати у Малој сали СО Смедеревска Паланка.
Наслов радионице је "Радионица за одређивање снага, слабости, шанси и претњи (SWOT анализа) Општине Смедеревска Паланка за реализацију развоја социјалне заштите; друштвених и економских услова за стратегију развоја, и одређивање визије социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка".
Теме радионице су:
 • Увод (презентација начина рада)
 • Презентација нацрта ситуационе анализе
 • Увод у SWOT анализу
 • Радионица СНАГЕ
 • Радионица СЛАБОСТИ
 • Радионица ПРИЛИКЕ
 • Радионица ПРЕТЊЕ
 • Увод у радионицу друштвени и економски услови за стратегију развоја
 • Радионица ДРУШТВЕНИ И ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ ЗА СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА
 • Увод у радионицу ВИЗИЈА
 • Радионица ВИЗИЈА
 • Закључна разматрања
 • Крај радионица

петак, 12. септембар 2008.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Развој програма третмана и програма обуке

Програм Уједињених нација за развој у партнерству са Министарством рада и социјалне политике (МРСП) Републике Србије, уз финансијску подршку Европске уније преко Европске агенције за реконструкцију, упућује позив заинтересованим организацијама да поднесу предлоге пројеката из области социјалне заштите на конкурс Програма «Фонд за социјалне иновације». За финансирање пројеката на основу овог конкурса обезбеђена су средства из донације Европске уније, преко Европске агенције за реконструкцију, у износу од 320.000 евра.

Приоритети конкурса:

1. Први приоритет подразумева подршку развоју програма третмана и пратећег програма обуке за непосредан рад на очувању и развоју способности, навика и животних вештина деце, младих и одраслих са сметњама у развоју на институционалном смештају и програма којима се структуира садржај услуга ванинституционалне подршке за наведене групе корисника.

2. Други приоритет конкурса је подршка развоју програма третмана и пратећег програма обуке за непосредан рад са децом и младима са поремећајем у понашању и у сукобу са законом, којима се структуира садржај ванинституционалних услуга за ову циљну групу.

Циљне групе конкурса:

Први приоритет: деца, млади и одрасли са сметњама у развоју

Други приоритет: деца и млади са поремећајем у понашању и у сукобу са законом

Подносиоци пријава могу бити: универзитетске и научне институције (факултети, институти), заводи за социјалну заштиту (Републички и Покрајински), установе за смештај корисника и невладине организације са искуством у раду са циљним групама конкурса. Пожељни су предлози пројеката у којима научне институције у партнерству са институцијама и организацијама које су директни пружаоци услуга заједно развијају програме третмана корисника и обуке за професионалце.

Рок и начин достављања пројектних предлога: Рок за доставу је 20. октобар 2008. године. Предлог пројекта доставља се на српском језику, написан обавезно на рачунару и на прописаним обрасцима. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаних образаца, неће се узети у разматрање. Запечаћене пријаве слати на адресу: Фонд за социјалне иновације, Теразије 41/II, 11000 Београд, са назнаком: "Не отварати пре завршетка конкурса".

Конкурсна документација:
1) Формати за пријављивање
2) Смернице за подношење предлога пројеката за развој програма третмана и обука

Наведена документа, комплетна упутства и додатне информације за подносиоце предлога пројеката могу се преузети овде (454 kB).

среда, 27. август 2008.

Одржане су консултације у вези попуњавања упитника за процену општинских капацитета у домену социјалне заштите

Стручни консултант на пројекту израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка мр Милан милошевић је са координатором Пројекта Драганом Божићем, чланом Општинског већа задуженим за социјалну политику одржао састанак са представницима организација које пружају услоге идентификованим групама корисника и које учествују у процесу израде Стратегије развоја социјалне заштите.
Рок за достављање података је померен за половину следеће недеље, односно најкасније до 4.9.2008.г.
Албум са фотографијама са скупа је следећи:

2008-08-27: Смедеревска Паланка>Консултације у вези упитника за процену општинских капаци

уторак, 26. август 2008.

Консултације у вези попуњавања упитника за процену општинских капацитета у домену социјалне заштите

Састанак стручног консултанта са члановима Партнерске групе који су исказали интерес за додатне консултације у вези попуњавања упитника за процену општинских капацитета у домену социјалне заштите биће одржан 27.8.2008.г. у Малој сали СО са почетком у 12 часова.

петак, 22. август 2008.

Конституисање Радне и Партнерске групе Пројекта

Дана 21.8.2008. г. у Малој сали СО Смедеревска Паланка конституисана је Радна група Пројекта израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка. После конституисања Радна група је донела одлуку о прихватању акредитација организација које су на основу јавног позива изразиле спремност за учешће у Пројекту.
Састав Партнерске групе за израду стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка је следећи:

РБ

Назив

Представник

Заменик

Име

Презиме

Име

Презиме

1

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка

Драган

Божић2

Савет за социјална питања општине Смедеревска Паланка

Драгомир

Милетић

Надежда

Благојевић

3

Национална служба за запошљавање - филијала Смедеревска Паланка

Љиљана

Бацкић

Славица

Мирковић

4

Центар за социјални рад Смедеревска Паланка

Гордана

Цветковић

Добрила

Живковић

5

Предшколска установа "Чика Јова Змај"

Александар

Михајловић

Љиљана

Миловановић

6

Представник основних и средњих школа

Ружица

Тасић- Станојковић

Слађана

Масловарић

7

Општинска организација пензионера

Слободан

Пантић

Милија

Урошевић

8

Општинска организација глувих и наглувих

Славољуб

Константиновић

Горан

Вујичић

9

Представник синдиката (Веће савеза самосталних синдиката општине Смедеревска Паланка)

Радмила

Марковић

Стеван

Бркић

10

Представник ромске популације - координатор за ромска питања

Виолета

Димитријевић11

Представник избеглих и расељених лица (Хуманитарна организација "Божур")

Наташа

Вујовић12

Полицијска станица Паланка

Зоран

Вулићевић13

Дом Здравља Смедеревска Паланка

Снежана

Златковић

Владимир

Ђорђевић

14

Општинска управа Oпштине Смедеревска Паланка - друштвене делатности

Добрица

Стевановић15

Представник МЗ именован од стране начелника Општинске управе

Зоран

Торлаковић16

Општа болница "Стефан Високи"

Милица

Узелац

Рада

Лазић

17

Дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју и аутистичне особе "Пуж"

Слободан

Маринковић

Сања

Ђорђевић

18

Удружење жена "Фемина"

Александра

Несторов

Ана

Стојановић

19

Meђуопштинсо удружење параплегичара

Љиљана

Милић20

Центар за самозапошљавање

Милева- Лела

Васиљевић

Сенад

Карчић

21

Општинска организација Црвеног крста Смедеревска Паланка

Снежана

Жарковић22

Друштво за помоћ МНРЛ и аутистичним особама

Драгана

Арсенијевић

Радмила

Јањић

У току састанка чланови Партнерске групе су се упознали са пројектним задатком, методологијом израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка, акционим планом реализације активности на пројекту и упитником за процену општинских капацитета.
Под тачком разно Партнерској групи је презентиран допис Министарства животне средине и просторног планирања бр 360-01-00014/2008-07 од 11.08.2008.г. у вези давања приоритета I реда социјалном становању.
Чланови Партнерске групе су једногласно сагласни да Општина Смедеревска Паланка предузме неопходне мере да би се приступило овим средствима и да ће активности везане за проблематику социјалног становања бити подржане у току израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка.

Албум са фотографијама са овог скупа је следећи:
2008-08-21: Смедеревска Паланка: Конститусање Партнерске групе пројекта израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка