Последње вести

понедељак, 29. септембар 2008.

2. радиница на теме: «Стратешки (општи) циљеви»; «Приоритетни циљеви»; «Мере за достизање циљева»

Заказана је 2. радионица Партнерске групе за израду стратегије развоја социјалне заштите за 3.10.2008.г. са почетком у 9 сати у Малој сали СО Смедеревска Паланка.
Наслов радионице је "Радинице на теме: «Стратешки (општи) циљеви»; «Приоритетни циљеви»; «Мере за достизање циљева»
а".
Дневни ред је следећи:
 1. Увод (презентација начина рада)
 2. Презентација развојних потреба на бази попуњених упитника
 3. Рекапитулација SWOT анализе и визије општине Смедеревска Паланка
 4. Радионица «Стратешки (општи) циљеви»
 5. Радионица «Приоритетни циљеви»
 6. Радионица «Мере за достизање циљева»
 7. Закључна разматрања

понедељак, 22. септембар 2008.

ОБНОВЉЕН РАД КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА СОЦИО ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Преносимо са блога ООГНСП.
Фотографије М. Милошевић.

На седници Координационог тела социо-хуманитарних организација Општине Смедеревска Паланка, која је данас, 22.септембра текуће године одржана у малој сали СО Смедеревска Паланка,после вишегодишње паузе обновљен је рад Координационог тела соци-хуманитарних организација општине Смедеревска Паланка.
На седници су изабрани представници Координационог тела и чине га:представник Општинских организација глувих и наглувих Смедеревске Паланке, слепих и слабовидих, Друштва за помоћ МНРЛ и аутистичним особама, МОУП Јасеница, а у координационо тело су укључени и представник Општинске организације пензионера Смедеревске Паланке, Црвеног Крста и координатор за Ромска питања општине Смедеревска Паланка. У раду координационот тела стално ће се укључивати и члан Општинског већа општине Смедеревска Паланка, задужен за социјална питања и инвалидске организације , као и стручни сарадник за израду Стратегије развоја социјалне заштите општине Смедеревска Паланка.Изабрана је и радна група за израду Протокола о сарадњи представника координационог тела социо-хуманитарних организација општине Смедеревска Паланка.
За председавајућег координационог тела социо-хуманитарних организација општине Смедеревска Паланка, изабран је Слободан Б.Пантић, председник општинске организације пензионера Смедеревске Паланке, а за заменика председавајућег координационог тела Славољуб Костантиновић, секретар општинске организације глувих и наглувих Смедеревске Паланке.
Сл. Костантиновић

петак, 19. септембар 2008.

Одржана је радионица на тему SWOT анализе, друштвених и економских услова за стратегију развоја, и одређена је визија

Из 2008-09-19: Смедеревска Паланка>РАДИОНИЦE: SWOT анализа; друштвених и економских услова за стратегију развоја, и одређивање визије социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка
Данас је одржана 1. радионица Партнерске групе за израду стратегије развоја социјалне заштите општине Смедеревска Паланка са насловом "Радионица за одређивање снага, слабости, шанси и претњи (SWOT анализа) Општине Смедеревска Паланка за реализацију развоја социјалне заштите; друштвених и економских услова за стратегију развоја, и одређивање визије социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка".
Теме радионице су биле:
 • Увод (презентација начина рада)
 • Презентација нацрта ситуационе анализе
 • Увод у SWOT анализу
 • Радионица СНАГЕ
 • Радионица СЛАБОСТИ
 • Радионица ПРИЛИКЕ
 • Радионица ПРЕТЊЕ
 • Увод у радионицу друштвени и економски услови за стратегију развоја
 • Радионица ДРУШТВЕНИ И ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ ЗА СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА
 • Увод у радионицу ВИЗИЈА
 • Радионица ВИЗИЈА
 • Закључна разматрања
Албум са фотографијама са радионице је на адреси.
Документација (прилози) са радионице су на адреси.
Додатне информације/резултати могу да се нађу на викију пројекта на адреси.
Из 2008-09-19: Смедеревска Паланка>РАДИОНИЦE: SWOT анализа; друштвених и економских услова за стратегију развоја, и одређивање визије социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка


среда, 17. септембар 2008.

Радионица за одређивање снага, слабости, шанси и претњи (SWOT анализа) Општине Смедеревска Паланка за реализацију развоја социјалне заштите; ...

Заказана је 1. радионица Партнерске групе за израду стратегије развоја социјалне заштите за 19.9.2008.г. са почетком у 9 сати у Малој сали СО Смедеревска Паланка.
Наслов радионице је "Радионица за одређивање снага, слабости, шанси и претњи (SWOT анализа) Општине Смедеревска Паланка за реализацију развоја социјалне заштите; друштвених и економских услова за стратегију развоја, и одређивање визије социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка".
Теме радионице су:
 • Увод (презентација начина рада)
 • Презентација нацрта ситуационе анализе
 • Увод у SWOT анализу
 • Радионица СНАГЕ
 • Радионица СЛАБОСТИ
 • Радионица ПРИЛИКЕ
 • Радионица ПРЕТЊЕ
 • Увод у радионицу друштвени и економски услови за стратегију развоја
 • Радионица ДРУШТВЕНИ И ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ ЗА СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА
 • Увод у радионицу ВИЗИЈА
 • Радионица ВИЗИЈА
 • Закључна разматрања
 • Крај радионица

петак, 12. септембар 2008.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Развој програма третмана и програма обуке

Програм Уједињених нација за развој у партнерству са Министарством рада и социјалне политике (МРСП) Републике Србије, уз финансијску подршку Европске уније преко Европске агенције за реконструкцију, упућује позив заинтересованим организацијама да поднесу предлоге пројеката из области социјалне заштите на конкурс Програма «Фонд за социјалне иновације». За финансирање пројеката на основу овог конкурса обезбеђена су средства из донације Европске уније, преко Европске агенције за реконструкцију, у износу од 320.000 евра.

Приоритети конкурса:

1. Први приоритет подразумева подршку развоју програма третмана и пратећег програма обуке за непосредан рад на очувању и развоју способности, навика и животних вештина деце, младих и одраслих са сметњама у развоју на институционалном смештају и програма којима се структуира садржај услуга ванинституционалне подршке за наведене групе корисника.

2. Други приоритет конкурса је подршка развоју програма третмана и пратећег програма обуке за непосредан рад са децом и младима са поремећајем у понашању и у сукобу са законом, којима се структуира садржај ванинституционалних услуга за ову циљну групу.

Циљне групе конкурса:

Први приоритет: деца, млади и одрасли са сметњама у развоју

Други приоритет: деца и млади са поремећајем у понашању и у сукобу са законом

Подносиоци пријава могу бити: универзитетске и научне институције (факултети, институти), заводи за социјалну заштиту (Републички и Покрајински), установе за смештај корисника и невладине организације са искуством у раду са циљним групама конкурса. Пожељни су предлози пројеката у којима научне институције у партнерству са институцијама и организацијама које су директни пружаоци услуга заједно развијају програме третмана корисника и обуке за професионалце.

Рок и начин достављања пројектних предлога: Рок за доставу је 20. октобар 2008. године. Предлог пројекта доставља се на српском језику, написан обавезно на рачунару и на прописаним обрасцима. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаних образаца, неће се узети у разматрање. Запечаћене пријаве слати на адресу: Фонд за социјалне иновације, Теразије 41/II, 11000 Београд, са назнаком: "Не отварати пре завршетка конкурса".

Конкурсна документација:
1) Формати за пријављивање
2) Смернице за подношење предлога пројеката за развој програма третмана и обука

Наведена документа, комплетна упутства и додатне информације за подносиоце предлога пројеката могу се преузети овде (454 kB).