Последње вести

петак, 24. октобар 2008.

Седница Координационог одбора за превенцију болести зависности

Координациони одбор за превенцију болести зависности Општине Смедеревска Паланка је 24.10.2008.г. одржао седницу у проширеном саставу са директорима основних и средњих школа у вези реализације акције "Новембар месец борбе против болести зависности".
У том циљу је именована радна група у саставу: Ненад Ристић, заменик председника СО Смедеревска Паланка, који је именован за руководиоца радне групе; др Оливера Полонек, дипломирани дефектолог, др Снежана Бајевић, неуропсихијатар, Зоран Вукашиновић, шеф криминиластичке инспекције при Полицијској станици у Смедеревској Паланци, и Спасић Снежана, новинар.
Задатак радне групе је да у току новембра месеца одрганизују и одрже предавања за децу и њихове родитеље у циљу упознавања са болестима зависности. У току састанка изнето је низ предлога и сугестија које ће радна група операционализовати на следећем састанку.

петак, 17. октобар 2008.

Акциони план: Профил (сажетак) пројекта/програма

Поштовани/а,

Први део активности на изради Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка је при крају. У току су активности на артикулисању акционог плана на бази евидентираних идеја пројеката/програма.
Имајући у виду временски хоризонт планирања најдетаљније ће се обрадити наступајућа 2009.г. а за период 2010-2013. дефинисаће се индикативна листа пројеката/програма.
Стратегија развоја социјалне заштите са акционим планом показаће наше намере и наше капацитете да те намере остваримо: 1. презентирајући организације/институције које пружају разне видове подршке циљним групама Стратегије, 2. у виду листе (каталога) пројеката и 3. у виду профила (сажетака) пројеката/програма који су разрађени са вишим нивом детаљизације.
Организације/институције које планирају да учествују у пружању подршке циљним групама Стратегије развоја социјалне заштите (деца, омладина, породице; стара лица; особе са инвалидитетом ; незапошљени; маргинализоване групе (избегла, расељена и прогнана лица, роми, жртве насиља)) сагласно циљевима Стратегије развоја социјалне заштите или које желе да њихов пројекат/програм буде презентиран у оквиру акционог плана за имплементацију Стратегије развоја социјалне заштите потребно је да доставе профил (сажетак) пројекта/програма сагласно приложеном шаблону.
Уколико је намера организације да користи део средстава за финансирање својих активности из буџета Општине онда је обавезна да достави профил пројекта/програма сагласно наведеном шаблону.
Рок за достављање попуњеног упитника је 24.10.2008.г. до 15 часова искључиво путем електронске поште (osp.srsz@gmail.com). У попуњавању овог упитника треба да се води рачуна да ће подаци бити јавно доступни преко интернета. Додатне информације могу да се добију на телефон 026/321-122, лок 112 или на мобилни 064/1904460.
Организације које су попуниле Упитник за процену општинских капацитета и које ће бити представљене у документу Стратегије треба да доставе и по две дигиталне фотографије. Препоручује се да једна буде фотографија објекта у коме се обављају активности организације а друга са активности на пружању услуга циљним групама Стратегије.
Евиденциони лист који треба да попуне организације носиоци пројеката/програма које планирају да своје активности финансирају из буџета Општине а циљне групе им се поклапају са циљним групама из Стратегије развоја социјалне заштите и њихове активности доприносе постизању циљева Стратегије развоја социјалне заштите су дати у наставку овог текста.
Ове упитнике не треба да попуњавају организације/институције које су сличне упитнике попуниле и доставиле у августу, септембру или октобру месецу у току израде Стратегије развоја социјалне заштите.
Ове упитнике треба да попуне и организације/институције које имају друге изворе финансирања и желе да се њихов пројекат/програм рада нађе у акционом плану имплементације Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка (услов је да су циљеви пројекта/програма усклађени са циљевима Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка). Индикативна листа (каталог) пројеката/програма за имплементацију Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка је на следећем линку PLICE-PROJEKTI.pdf (ПДФ фајл) (стање на дан 14.10.2008.г.).
Обрасци су:
Истовремено се позивају организације/институције и појединци са идејама пројеката/програма (наслов пројекта/програма, евентуално трајање и вредност) да исте доставе до 24.10.2008.г. до 15 часова на обрасцу који може да се преузме са следећег линка srsz-listaprojekata-sablon.xls.
Додатне информације могу да се нађу на адреси http://srsz.wikispaces.com/akcioniplan.

Срдачан поздрав,

мр Милан Милошевић
стручни консултант на Пројекту израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка

среда, 15. октобар 2008.

Консултативни састанци у вези израде акционог плана за примену Стратегије развоја социјалне заштите

У Малој сали Општине Смедеревска Паланка 14. и 15 октобра одржане су консултације у вези израде акционог плана имплементације Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка. На овом састанку презентацију могућности буџета Општине Смедеревска Паланка дала је Милена Глишић, дипл. ецц. начелник буџета Општинске управе Општине Смедеревска Паланка. Стручни консултант на пројекту мр Милан Милошевић је презентирао примере профила (сажетака) пројеката/програма и структуру акционог плана за спровођење Стратегије.
Додатне информације (документација за израду акционог плана) могу да се добију на викију Пројекта односно на scribd порталу за публиковање документације Пројекта.

понедељак, 13. октобар 2008.

УРУЧЕНЕ ДИПЛОМЕ ПОЛАЗНИЦИМА ОБУКЕ ГЕСТОВНОГ ГОВОРА ГОВОРА ГЛУВИХ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "ДА БОЉЕ ЧУЈЕМО"

Уз скромну свечаност у ресторану "ЛАВ" у Смедеревској Паланци, јуче су полазницима Обуке гестовног говора - говора глувих, која је одржана у оквиру Пројекта "ДА БОЉЕ ЧУЈЕМО", уручене Дипломе.За протекла два месеца колико је обука трајала, полазници, представници јавних установа, предузећа, колектива, Дома здравља, Опште болнице "Стефан Високи", Предшколске Установе "Чика Јова Змај", Установе Народна библиотека, Дневног боравка за децу ометену у развоју "ПУЖ", Општинског Суда, Градске апотеке "Здравље" МУП-а Републике Србије, полицијске станице у Смедеревској Паланци, родитеља глуве и наглуве деце и других, научили су 1000 речи и стекли основна знања из области комуникације са глувим и наглувим лицима.
На обуци је било 30 полазника, а њих 21 је изашао на испит, пред Комисијом Савеза глувих и наглувих Србије, која је радила у саставу:милосав Јовановић, председник, Радоје Кујовић, мр Васо Обрадовић и Катарина Вученовић, чланови и успешно су положили истекли основна знања из области комуникације са лицима оштећеног слуха.
Иначе, Пројекат "ДА БОЉЕ ЧУЈЕМО", реализује се уз финансијску помоћ Министарства рада и социјалне политике-Сектора за заштиту особа са инвалидитетом.
СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ
У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "ДА БОЉЕ ЧУЈЕМО"
Јелена ДЕВИЋ РАДОЈКОВИЋ, новинар,
РТВ "ДЕВИЋ"СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

субота, 11. октобар 2008.

Одржана је 3. радионица Пројекта израде стратегије развоја социјалне заштите

У петак 10.10.2008.г. одржана је 3. радионица Пројекта израде Стратегије развоја социјалне заштите на тему "Акционо планирање" са следећим дневним редом:
  • Увод (презентација начина рада)
  • Рекапитулација рада са 2. радионице
  • Увод у акционо планирање
  • Каталог програма и пројеката Стратегије развоја социјалне заштите
  • Договор о начину рада на изради профила програма и пројеката
  • Закључна разматрања
На радионици је изабрана коначна верзија визије уважавајући резултате гласања преко интернета и она гласи.
Општина Смедеревска Паланка је економски развијена заједница са богатим културним, забавним и спортским животом, изграђеном инфраструктуром и институцијама, успешно решеним социјалним и развојним потребама грађана, отворена за сарадњу са другим заједницама у земљи и свету.
На овој радионици је утврђена прелиминарни нацрт каталога програма и пројеката при чему је договорено да се ради у мањим групама наредне недеље.

Албум са фотографијама можете наћи на линку испод следеће слике
Из 2008-10-10: Радионица на тему "Акционо планирање"

уторак, 7. октобар 2008.

3. радионица Партнерске групе

У петак 10.10.2008.г. одржаће се 3. радионица Пројекта израде Стратегије развоја социјалне заштите на тему "Акционо планирање" са следећим дневним редом:
  • Увод (презентација начина рада)
  • Рекапитулација рада са 2. радионице
  • Увод у акционо планирање
  • Каталог програма и пројеката Стратегије развоја социјалне заштите
  • Договор о начину рада на изради профила програма и пројеката
  • Закључна разматрања
Радионица ће се одржати у Малој сали СО. са почетком у 9 часова.

петак, 3. октобар 2008.

2. радионица Партнерске групе за израду Стратегије развоја социјалне заштите

Одржана је 2. радионица Партнерске групе за израду стратегије развоја социјалне заштите.
На основу елемената визије на радионици је формулисан предлог визије развоја општине Смедеревска Паланка:
Општина Смедеревска Паланка је економски развијена заједница са богатим културним, забавним и спортским животом, изграђеном инфраструктуром и институцијама, успешно решеним социјалним и развојним потребама грађана, отворена за сарадњу са другим заједницама у земљи и свету.
У току састанка је предложена и следећа визија општине Смедеревска Паланка.
Смедеревска Паланка, општина једнаких могућности за све, место у коме живимо, о коме бринемо, у коме се смејемо и у које се увек радо враћамо. Огледало мојих остварених жеља.
На следећем састанку Партнерска група ће се изјаснити о визији заједнице.
Констатовани су и:
ПРИНЦИПИ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА
  • Отворена консултација у припремању плана
  • Дугорочно планирање
  • Ефикасност (исплативост, економичност)
  • Мултидисциплинарни и међусекторски приступ
  • Специфични, мерљиви и оствариви циљеви
  • Једнакост т.ј. „фер“ односи у доступности и пружању услуга
ПРИНЦИПИ ПРУЖАЊА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
  • Активно учествовање грађана
  • Активно учествовање локалне самоуправе
  • Једнакост и „фер“ односи у пружању и доступности услуга
  • Циљне услуге ради задовољавања потреба најсиромашнијих и најугроженијих делова становништва.
На радионицама су опредељени стратешки и приоритетни циљеви и мере за њихово достизање. Они су како следи:
1. Деца, омладина, породица
Стратешки циљ: Унапређени су услови за задовољење развојних потреба деце, омладине и породица
  • Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка социјално угроженим породицама (породицама где су родитељи незапослени, породицама са нижим примањима, ...) и деци без родитељског старања за задовољавање развојних потреба деце и омладине
  • Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су услови за задовољавање развојних потреба деце и омладине (образовне потребе, развој талената, социјализација,...)
  • Приоритетни циљ: 3. Квалитетна здравствена заштита је доступна свим грађанима
  • Приоритетни циљ: 4. Квалитетан друштвени живот је доступан свим грађанима
  • Приоритетни циљ: 5. Унапређени су и уведени нови програми подршке за децу са поремећајима у понашању и за превенцију . коришћења психоактивних супстанци и алкохола
2. Стара лица
Стратешки циљ: Унапређен је социо-економски и здравствени положај старих лица и пензионера на територији Општине Смедеревска Паланка
  • Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка социјално угроженим старим лицима и пензионерима и њиховим породицама за задовољавање егзистенцијалних потреба
  • Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су услови за задовољавање образовних и друштвених потреба старих лица и пензионера
  • Приоритетни циљ: 3. Обезбеђене су специфичне услуге и програми прилагођени потребама старих лица и пензионера (геронтодомаћице, доступност услуга Дома за стара лица, итд.)
3. Особе са инвалидитетом
Стратешки циљ: Унапређен је социо-економски и здравствени положај особа са инвалидитетом
  • Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка социјално угроженим особама са инвалидитетом и њиховим породицама за задовољавање егзистенцијалних потреба
  • Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су услови за задовољавање образовних, развојних и друштвених потреба особа са . инвалидитетом
  • Приоритетни циљ: 3. Обезбеђене су специфичне услуге и програми прилагођени потребама особа са инвалидитетом
  • Приоритетни циљ: 4. Обезбеђени су услови за доступност јавним сервисима и објектима прилагођени потребама особа са инвалидитетом
4. Незапошљени
Стратешки циљ: Унапређени су механизми за подизање капацитета незапослених за успешност у тражењу и налажењу посла
  • Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка незапошљенима и њиховим породицама за задовољавање егзистенцијалних потреба
  • Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су одрживи програми и услови за изградњу капацитета незапослених да буду успешни у тражењу и налажењу посла
  • Приоритетни циљ: 3. Обезбеђени су услови за локални економски развој општине
  • Приоритетни циљ: 4. Обезбеђени су специфични програми друштвеног живота прилагођени специфичним потребама незапошљених
5. Маргинализоване групе (избегла, расељена и прогнана лица, роми, жртве насиља)
Стратешки циљ: Унапређени су механизми за пружање активне подршке избеглим, расељеним и прогнаним . лицима, ромима и жртвама насиља да побољшају квалитет живота и да се интегришу у социјално-економски живот заједнице
  • Приоритетни циљ: 1. Обезбеђена је подршка социјално угроженим избеглим, расељеним и прогнаним лицима, ромима, жртвама насиља и другим маргиналним групама и њиховим породицама за задовољавање егзистенцијалних потреба
  • Приоритетни циљ: 2. Обезбеђени су одрживи програми и услови за задовољавање специфичних развојних потреба избеглим, расељеним и прогнаним лицима, ромима, жртвама насиља и другим припадницима маргиналних група и њиховим породицама
  • Приоритетни циљ: 3. Обезбеђене су специфичне услуге и програми здравствене заштите прилагођени специфичним потребама избеглих, расељених и прогнаних лица, ромима, жртвама насиља и другим маргиналним групама и њиховим породицама
  • Приоритетни циљ: 4. Обезбеђени су специфични програми друштвеног живота прилагођени специфичним потребама избеглих, расељених и прогнаних лица, ромима, жртвама насиља и другим маргиналним групама и њиховим породицама
6. Организације и институције у систему пружања подршке циљним групама
Стратешки циљ: Изграђени су одрживи капацитети организација и институција за пружање квалитетне и одрживе подршке циљним групама (деци, омладини, породицама, старим лицима, особама са инвалидитетом, маргиналним групама)
  • Приоритетни циљ: 1. Изграђени су институционални капацитети за мониторинг и евалуацију спровођења Стратегије развоја социјалне заштите
  • Приоритетни циљ: 2. Унапређени су капацитети организација и институција за препознавање социјално угрожених чланова заједнице и одређивање мера за подршку
  • Приоритетни циљ: 3. Унапређени су технички и организациони услови за рад организација и институција за пружање услуга циљним групама
  • Приоритетни циљ: 4. Унапређени су менаџерски капацитети и унапређени су знања, вештине, ставови и релације запошљених у организацијама и институцијама које учествују у пружању услуга циљним групама
  • Приоритетни циљ: 5. Унапређена је видљивост активности организација и институција у систему пружања подршке циљним групама
  • Приоритетни циљ: 6. Унапређени су и изграђени нови капацитети организација и институција за пружање услуга циљним групама
Из 2008-10-03: Друга радионица у оквиру пројекта

ОЛИМПИЈАДА ТРЕЋЕГ ДОБА

Екипа Општинске организације пензионера Смедеревска Паланка у саставу Карапанџић Зорица, Ђурђевић Живка(Мица), Јоцић Трифун, Букумирић Жарко и Ацић Витомир је учествовала на олипијади трећег доба која је одржана у Соко Бањи од 28.09.2008 год.до 02.10.2008 год.Такмичили су се у више дисциплина а запажене резултате су остварили у шаху где је Букумирић Жарко заузео тринаесто место од 90 такмичара.Такође је плесни пар Ђурђевић Живка(Мица)и Букумирић Жарко заузео друго место и добио диплому.Ово је прво учешће наших такмичара у оваквим манифестацијама а у наредним годинама планира се редовно учешће надамо се са знатно већим успехом.Најважније је да су се сви лепо дружили и да је остварена добра сарадња са представницима из других организација пензионера у Србији.Трећег дана такмичења екипу је посетио председник Општинске организације пензионера Смедеревска Паланка Пантић Слободан са новинаром листа Нова Јасеница Славољубом Константиновићем,том прилком су се дружили са члановима екипе али су вођени разговори и са организаторима олимпијаде из Савеза пензионера Србије о даљем раду и сарадњи.