Последње вести

петак, 17. октобар 2008.

Акциони план: Профил (сажетак) пројекта/програма

Поштовани/а,

Први део активности на изради Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка је при крају. У току су активности на артикулисању акционог плана на бази евидентираних идеја пројеката/програма.
Имајући у виду временски хоризонт планирања најдетаљније ће се обрадити наступајућа 2009.г. а за период 2010-2013. дефинисаће се индикативна листа пројеката/програма.
Стратегија развоја социјалне заштите са акционим планом показаће наше намере и наше капацитете да те намере остваримо: 1. презентирајући организације/институције које пружају разне видове подршке циљним групама Стратегије, 2. у виду листе (каталога) пројеката и 3. у виду профила (сажетака) пројеката/програма који су разрађени са вишим нивом детаљизације.
Организације/институције које планирају да учествују у пружању подршке циљним групама Стратегије развоја социјалне заштите (деца, омладина, породице; стара лица; особе са инвалидитетом ; незапошљени; маргинализоване групе (избегла, расељена и прогнана лица, роми, жртве насиља)) сагласно циљевима Стратегије развоја социјалне заштите или које желе да њихов пројекат/програм буде презентиран у оквиру акционог плана за имплементацију Стратегије развоја социјалне заштите потребно је да доставе профил (сажетак) пројекта/програма сагласно приложеном шаблону.
Уколико је намера организације да користи део средстава за финансирање својих активности из буџета Општине онда је обавезна да достави профил пројекта/програма сагласно наведеном шаблону.
Рок за достављање попуњеног упитника је 24.10.2008.г. до 15 часова искључиво путем електронске поште (osp.srsz@gmail.com). У попуњавању овог упитника треба да се води рачуна да ће подаци бити јавно доступни преко интернета. Додатне информације могу да се добију на телефон 026/321-122, лок 112 или на мобилни 064/1904460.
Организације које су попуниле Упитник за процену општинских капацитета и које ће бити представљене у документу Стратегије треба да доставе и по две дигиталне фотографије. Препоручује се да једна буде фотографија објекта у коме се обављају активности организације а друга са активности на пружању услуга циљним групама Стратегије.
Евиденциони лист који треба да попуне организације носиоци пројеката/програма које планирају да своје активности финансирају из буџета Општине а циљне групе им се поклапају са циљним групама из Стратегије развоја социјалне заштите и њихове активности доприносе постизању циљева Стратегије развоја социјалне заштите су дати у наставку овог текста.
Ове упитнике не треба да попуњавају организације/институције које су сличне упитнике попуниле и доставиле у августу, септембру или октобру месецу у току израде Стратегије развоја социјалне заштите.
Ове упитнике треба да попуне и организације/институције које имају друге изворе финансирања и желе да се њихов пројекат/програм рада нађе у акционом плану имплементације Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка (услов је да су циљеви пројекта/програма усклађени са циљевима Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка). Индикативна листа (каталог) пројеката/програма за имплементацију Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка је на следећем линку PLICE-PROJEKTI.pdf (ПДФ фајл) (стање на дан 14.10.2008.г.).
Обрасци су:
Истовремено се позивају организације/институције и појединци са идејама пројеката/програма (наслов пројекта/програма, евентуално трајање и вредност) да исте доставе до 24.10.2008.г. до 15 часова на обрасцу који може да се преузме са следећег линка srsz-listaprojekata-sablon.xls.
Додатне информације могу да се нађу на адреси http://srsz.wikispaces.com/akcioniplan.

Срдачан поздрав,

мр Милан Милошевић
стручни консултант на Пројекту израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка

Нема коментара: