Последње вести

понедељак, 17. новембар 2008.

Одржан је састанак Партнерске групе у вези предлога нацрта Стратегије развоја социјалне политике Општине Смедеревска Паланка

Састанак Партнерске групе за израду Стратегије развоја социјалне заштите за период 2009.-2013.г. (која је због обухватности именована адекватнијим термином Стратегија развоја социјалне политике за период 2009.-2013)) одржан је у понедељак 17.11.2008.г. у просторијама Мале сале СО Смедеревска Паланка.
Партнерска група је констатовала да је учињен значајан помак у унапређењу услова за даљи развој социјалне политике у Општини и да документ треба упутити на јавну расправу.
Договорено је да јавна расправа за заинтересовану јавност буде организована 26.11.2008.г. са почетком у 18 часова и да буде одржана у великој сали СО Смедеревска Паланка.
Материјали за овај састанак су јавно доступни на викију пројекта на адреси http://srsz.wikispaces.com/predlognacrtastrategije.
Приложени су следећи документи:
Сви предлози и сугестије могу да се доставе на е-маил адресу пројекта osp.srsz@gmail.com.
Додатне информације могу да се добију и путем телефона 026/321-001 локал 112.

Нема коментара: